01
شهریور

بیزینس چیست ؟ به چه کار هایی بیزینس می گوییم

با وجود یک رویای مداوم برای شروع یک بیزینس، بسیاری از مردم هرگز فرصتی را برای دیدن آن از فانتزی به واقعیت نگرفتند. چه چیزی آنها را متوقف می کند؟ فقدان...

ادامه مطلب