خانه خلاقیت سوشیانت

خانه خلاقیت سوشیانت فضایی برای کار اشتراکی با کارگاه‌ها و امکانات متنوع است که روند به سرانجام رسیدن کارها را سرعت می‌بخشد. اینجا جایی برای ساخت و ساز، یادگیری، آزمون و خطا و به اشتراک‌گذاری‌‌ تجربه‌هاست تا بهترین نتیجه‌ها در اثر همفکری و همکاری شکل بگیرد.